Bảng giá dịch vụ

Liên kết Website

Website hữu ích

Đây cũng là một trong các lĩnh vực mà Kế Toán Độc Lập có các nguồn lực mạnh mẽ và rất nhiều kinh nghiệm. Các nhân viên của KTĐL đều là những chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong các ngành nghề và được cập nhật thường xuyên các chuẩn mực kế toán. Chúng tôi có đủ khả năng cung cấp cho các khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

- Dịch vụ báo cáo thuế, đăng ký và kê khai các loại thuế

- Dịch vụ kế toán, dịch vụ kế toán hàng tháng cho doanh nghiệp

- Dịch vụ kế toán trọn gói

- Hoàn thịên, gỡ rối sổ sách kế toán

- Dich vụ quyết toán các loại thuế

- Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế

- Tư vấn công tác kế toán

Các bài viết khác...

COPYRIGT © 2019 CONSULTING SERVICESS .
^Về đầu trang