Địa chỉ cơ quan thuế HCM

 

STT

 

 

Tên đơn vị

 

Địa chỉ Điện thoại Fax
Thành Phố Hồ Chí Minh      
1 Bảo Hiểm Xã Hội TP.HCM 117C Nguyễn Đình Chính Phường 15 - Quận Phú Nhuận 39979039